Για την Σαντορίνη και τη Θηρασιά που Αξίζουμε

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των λόγων μας και των πράξεων μας

Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων των επιλογών του εκσυγχρονισμού

Έχουμε την εμπειρία, έχουμε το πρόγραμμα & τις προτάσεις και γνωρίζουμε πως θα δώσουμε τις λύσεις

Μαζί μας είναι οι νέοι, οι επαγγελματίες, οι πολίτες που θα συνεργαστούμε για να διαμορφώσουμε την καθημερινότητα μας.

Σαντορίνη Χάρτης

Γνωρίστε τους υποψηφίους μας

Γνωρίστε τους υποψηφίους μας