Η τοποθέτησης μου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Μαΐου 2023 κατά την ώρα της ενημέρωσης.

Η τοποθέτησης μου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Μαΐου 2023 κατά την ώρα της ενημέρωσης.
Ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο:
1. Σε ποια φάση βρίσκεται η εργολαβία καθαριότητας ;
2. Τί γίνεται με το θέμα της Μαυροσυκιάς ;
3. Τί γίνεται με το ίδρυμα Συρίγου ;
4. Τί ενέργειες έχετε κάνει για να έρθει στην ιδιοκτησία του Δήμου μας, το γήπεδο Καμαρίου, -το οποίο όπως σας έχουμε ενημερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό- δεν μας ανήκει ;
5. Πώς θα προχωρήσετε με το θέμα της κίνησης στην πρωτεύουσα. Έχετε κάποιο πλάνο

https://www.facebook.com/100000161388684/videos/1257441685141038

By Published On: May 18, 2023Categories: Media