“ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ”

Η απομάκρυνση και ο ορατός κίνδυνος πλήρους καταστροφής  τους οδήγησαν τους αμπελοκαλλιεργητές του νησιού, καθώς έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά η πρόσβαση τους μέσω των αγροτικών δρόμων στους αμπελώνες τους, λόγω των καιρικών
συνθηκών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα μια προσωρινή

λύση, με διάνοιξη των δρόμων, ώστε να έχουν πρόσβαση για τις
εργασίες που απαιτούνται σε συγκεκριμένο χρόνο.
Η υπάρχουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν
επιτρέπει σε καμία περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο να
πλησιάσουν τις αμπελώνες τους για να κάνουν τις απαιτούμενες εργασίες
Ζητούμε άμεση ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες θα
να προχωρήσετε ώστε να δώσετε μια προσωρινή λύση στο σημαντικό πρόβλημα.

Πέραν του γεγονότος ότι δεν έχει ληφθεί από την Δημοτική Αρχή
κάθε μέτρο για την προβολή και υποστήριξη του παγκοσμίως
γνωστού προϊόντος του νησιού, στο οποίο έχουν γίνει
μεγάλες επενδύσεις, οδηγεί ένα μεγάλο επαγγελματικό κομμάτι
του νησιού σε ανεπιφύλακτη ζημιά.

Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα να προχωρήσουν σε ενέργειες που,
έστω και προσωρινά, θα διευκολύνουν το έργο τους και στη
συνέχεια να προχωρήσουν στις απαιτούμενες εργασίες που θα δώσουν
οριστική λύση στο πρόβλημα τους.

By Published On: February 22, 2019Categories: Blog

Σχετικά Άρθρα