Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, κ. Ορφανός Μανόλης, μιλάει στο THIRARADIO.GR

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, κ. Ορφανό Μανόλη, μιλάει για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του μεγάλου έργου της αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων Αφαλάτωσης στη Θηρασιά προϋπολογισμού 1.650.045,41 € και την υπογραφή μιας σημαντικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, στην οποία κατακυρώθηκε με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο «Επέκταση Μονάδας Αφαλάτωσης Αγ. Παρασκευής Δήμου Θήρας», προϋπολογισμού 6.900.000,00 €.

 

https://youtu.be/I46FdDaC4iQ

By Published On: February 23, 2022Categories: ΔΕΥΑ Θήρας