Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλασσινού νερού

Έρχεται το μεγαλύτερο προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλασσινού νερού για τις ανάγκες της μεγαλύτερης αφαλάτωσης στα Βαλκάνια της Αγία Παρασκευή …. και απλά συνεχίζουμε ..

 

By Published On: December 2, 2021Categories: ΔΕΥΑ Θήρας